Nước Mỹ là đất nước có nền kinh tế phát triển và hiện đại nhất thế giới, nhưng một số người ở đây lại từ chối việc sử dụng những tiện nghi của nhân loại mà lại muốn sống theo cách sống của nhiều năm về trước. Người Amish với lối sống giản dị