Du khách đi du lịch trên thế giới và cùng được khám phá muôn vàn các kiểu lễ hội chạy, các kiểu chạy kỳ quặc nhất trên thế giới như cõng vợ chạy hay xếch lợn chạy,… Lễ hội cõng vợ chạy Cõng vợ chạy đua: Cuộc thi cõng vợ chạy diễn ra thường